добре дошли в моя уеб сайт

ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО

ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВАпредседател на Синдиката на българските учителиАдрес:София 1000, ул."Ген. ...
ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА
председател на Синдиката на българските учителиАдрес:
София 1000, ул."Ген. Паренсов" № 11
Сл. тел.: 02/987 78 18; факс: 02/988 17 94
E-mail: sbu_centrala@abv.bg
            SEB@internet-bg.net

Работа:
от 1994 г. - до сега Председател на Синдиката на българските учители, а от 1995 г. - до сега
Председател на Националната комисия за работа с жените, младежите, децата и семейството към КНСБ

от 22.12. 1999 г. - до сега Председател на Обществен женски парламент 21 век

от 1990 - 1994 г. Зам. председател на Синдиката на българските учители

от 1994 г. - до сега член на Изпълнителния комитет на КНСБ

1987 - 1990 г. Главен специалист в управление "Просвета", община "Красна поляна"

1980 - 1987 г. Директор на дом за сираци, кв. "Драгалевци"

1974 - 1980 г. учител от 2005 - до сега Преподавател по "Управление на човешките ресурси", катедра Социална политика в Московски държавен университет / МГУ/

 от 2005 г.- Член на Сдружение за национално съхранение

от 2007 г - Член на Националния съвет за закрила на детето към Държавна агенция за закрила на детето

от 2007 г. - Регионален координатор за страните от Балканите на Организацията на жените към Международната световна профсъюзна организация

от 2007 г. - Член на Управителния съвет на Общество за устойчиво развитие на българския език

от 2008 г. Вицепрезидент на Женския Комитет на ПЕРС при Международната профсъюзна конфедерация


Образование:
І-во висше Благоевградски университет, магистър по педагогика

ІІ-ро висше Пловдивски университет, магистър по икономика - управление на човешките ресурси


Специализации:
УНСС – София- Икономика, организация и управление на бюджетната сфера Пловдивски университет Индустриални отношения


Публикации:
Управление на човешките ресурси
Синдикатите в защита на жените в труда и в обществото
Нови методи и подходи за осъвременяване на образователната система
Ролята на неправителствените организации в демократичното общество
Доклади за равните възможности между мъжете и жените
Научни доклади на международни и наши конференции, участие в симпозиуми и семинари.
Публикации в периодичния печат, БНР и Българска национална телевизия
Доклади по проблемите на мултикултурното образование
Доклади за развитието на професионалното образование и пазара на труда
Доклади в областта на трансфера на иновации за преодоляване на проблема на отпадащите ученици
Научни разработки за разрешаване на конфликти в училище в сътрудничество с Университетите в Гранада и Мадрид
Др. (над 120 научни доклади и публикации)

 

Отличия:
Носител на орден "Кирил и Методий" - I степен /1986 г./
Номинирана за жена на 2000 г. във Вашингтон за приноса си към демократичните промени в България.
Номинирана за най-добър експерт в Сектор "Образование" за 2008 и 2009 г., на Американския Биографичен Институт
"Сърцето на София", връчено на 09.12.2011 г. от кмета на гр. София - г-жа Йорданка Фандъкова
"Най-добър социален партньор на Софийска област", връчен на 21.12.2011 г. от Обл.управител на София-област - г-н Красимир Живков

Уеб сайт в alle.bg